Webadministration

Vill du hålla din sida uppdaterad och aktuell? Få bort information direkt när den är inaktuell och tillföra ny som gör sidan mer levande och tilltalande? En levande och uppdaterad site tilltalar besökare och får dem att stanna kvar.

Jag hjälper dig med att underhålla din sida och kan också se till så du får en layout som är tidsenlig och anpassad efter ditt företag och det du vill lyfta fram.