Pusselbiten som gör din produkt komplett!

Pusselbiten200

Vem gör dokumentationen på ditt företag? Är den väl strukturerad och har du rätt dokumentationsportfölj anpassad efter din produkt och din målgrupp? Jag hjälper dig få ordning och ser till att du har rätt typ av dokumentation. Du spar kostnader genom att låta dina ingenjörer ägna sin tid åt det dem är bäst på.

Väl strukturerad dokumentation säkerställer att din produkt används och används på rätt sätt! Produkten kan också enkelt underhållas och repareras. Dessutom kan förbättringar av produkten göras om du ser till så dokumentationen hela tiden följer produkten.

Dokumentation kan innebära traditionellt tryckt material men är oftare elektroniskt lagrad för enkel nedladdning tillgängligt öppet eller begränsat via lösenord. Vanligt är också filmer och animationer för instruktioner eller översiktlig information.

Är du tillverkare av maskiner är du skyldig att tillhandahålla dokumentation. Du måste skicka med en bruksanvisning och själv förvara en teknisk tillverkningsdokumentation. Som tillverkare måste du också CE-märka din maskin och intyga att maskinen uppfyller kraven i maskindirektivet genom dokumentet ”EG-försäkran om överensstämmelse”.

Broschyrer från Arbetsmiljöverket:

Säkra maskiner

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets temasida för tillverkare.

Externdokumentation/Kundanpassad dokumentation:

 • Bruksanvisningar
 • Lathundar
 • Broschyrer
Servicedokumentation:
 • Tekniska handböcker
 • Reservdelslistor
 • Installationsmanual
 • Mjukvarumanual
Interndokumentation:
 • Systemdokumentation
 • Applikationsdokumentation
 • Kravspecifikationer
 • Monteringsanvisningar

Referenser